Tips för att göra ditt företag mer hållbart

Estimated reading time: 1 min
Tips To Make Your Business More Sustainable - Tinware Direct

Som förpackningsföretag är vi medvetna om den påverkan vi har på vår miljö. Därefter ville vi dela med oss ​​av våra 10 bästa tips för att göra ditt företag mer hållbart.

  1. Erbjud ett incitament att använda kollektivtrafik
  2. Köp miljövänliga produkter
  3. Byt alla dina förpackningar till återvinningsbara material som kartong, papper, papperstejp och återanvänd förpackningar där det är möjligt
  4. Be din PC-leverantör att ta tillbaka dina gamla
  5. uppmuntra hållbara arbetsmetoder som att gå, cykla och/eller använda kollektivtrafik för att delta i möten, platsbesök och utställningar, hemarbete, möten via telefonkonferenser eller skype.
  6. Uppmuntra anställda att både minimera sin användning av papper och andra kontorsförbrukningsmaterial, till exempel genom att dubbelsidigt använda papper och att återanvända eller återvinna kontorsavfall, inklusive papper, datortillbehör och överflödig utrustning.
  7. Minska energiförbrukningen för kontorsutrustning genom att säkerställa bra städning.
  8. Se till att alla nyanställda får tillräcklig utbildning om din miljöpolicy och se till att denna antas och att hållbarhetsråd delas med kunderna.
  9. Publicera ofta tips och råd kring hållbarhet på vår webbplats och via nyhetsbrev och kör kampanjer för att öka medvetenheten om hur man återanvänder eller återvinner det valda materialet
  10. För att komma bort från användningen av plastförpackningar och se till att dina produkter endast förpackas i återvinningsbara förpackningar.

Om du har några frågor, vänligen ring oss eller maila oss. Alternativt kan du lägga en beställning via hemsidan.


You may also like View all

Aluminium bottle packaging with multiple colours in background

Send A Powerful Message With Your Packaging Design

Discover how you can support a cause with your packaging design this LGBTQ+ history month.

Customer opening packaging labelled as sustainable

EU Announces New Legislation To Prevent Greenwashing With Sustainable Packaging Claims

The EU has finalised legislation that will effectively ban greenwashing by companies.

Pringles crisps

Top Food Brands Launch New Sustainable Packaging

Big brands are making the switch to more sustainable packaging.